керівник відділу хірургії набутих вад серця Національного інституту
серцево-судинної хірургії ім.М.М. Амосова Академії медичних наук України,
доктор медичних наук, Заслужений лікар України, член Європейської асоціації
кардіо-торакальних (EACTS) та кардіо-васкулярних (ESCVS) хірургів,
Української та Російської ассоціації серцево-судинних хірургів, Американської
ассоціації кардіологів (АНА) та торакальних хірургів (STS)

                         Головні напрямки діяльності

  • Реконструктивні операції на клапанах серця в умовах штучного кровообігу
  • Відновлення правильного ритму при наявності фібрілляції передсердь (миготливої арітмії)
  • Збереження скоротливості міокарду лівого шлуночка при лівій вентрикуломегалї
  • Редукція лівого передсердя при його ділятації
  • Реконструкція кореня аорти при вузькому гирлі аорти та протезуванні аортального клапана
  • Редукція висхідної аорти (смужне екзопротезування) при постстенотичному її розширенні
  • Комплексна реконструкція при многоклапанній корекції
  • Пластичні операції на клапанах серця
  • Виконання операцій без використання донорської крові
  • Операції у пацієнтів старшої вікової групи (старше 70 років) та крайньої ступені ризику